Общинските данъци и такси може да се плащат в клоновете на „Български пощи”

Община Поморие и Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” уведомяват гражданите и фирмите, че от 04.03.2015 г., „Български пощи” предоставя услуга по инкасиране на суми от данъчно задължените лица на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, патентен данък, глоби, санкции и лихви, срещу съответното заплащане по тарифи на „ Български пощи” ЕАД.
За улеснение на жителите на общината, данъци и такси могат да се плащат в рамките на работното време на пощенските станции по населени места .
Желаещите да ползват отстъпка от пет процента за текущата 2015 г., следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса битови отпадъци до 30.04.2015 г., информират от Община Поморие. Данъкът върху недвижимите имоти може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2015 г., но в този случай не се ползва пет-процентната отстъпка.