Обявиха регламента за Яворови дни – 2013

От  18 до  21  юли 2013 год. в гр.Поморие ще се проведат

Националните  поетични празници “Яворови дни”.

Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие

Организират  в рамките на

“Яворови дни”  – 2013

     Национален рецитал-конкурс

по творби на Яворов /за любители/.

Подборният етап на конкурса ще се проведе

на 20 юли /събота/ от 10.00 часа в Читалище

“Просвета 1888”.

Заключителният етап на конкурса ще се

проведе  на 20 юли /събота/

       Очакваме Вашата заявка за участие на

Адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

Читалище “Просвета 1888”

/за рецитал-конкурса/

или на тел. /0596/ 2 23 16 ; GSM 0888 95 16 15

E-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

 

       

       В заявката посочете:

–         Трите имена на участниците

–         Възраст

–         Заглавие на избраното изпълнение

–         Времетраене на изпълнението

 Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

                     

С Т А Т У Т
на Националния рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/
Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр.Поморие през месец юли.
В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/. Времетраене на изпълненията:
– Индивидуални – до 5 мин.
– Групови – до 10 мин.
Наградният фонд на конкурса е подсигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.

За индивидуални изпълнения:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда
За групови рецитали:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда
Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан
Награда на публиката

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
ОБЩИНА ПОМОРИЕ И ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА 1888”
ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
От заник слънце озарени
алеят морски ширини

ЯВОРОВИ ДНИ – 2013

от 18 до 21 юли

Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра изпращайте на
Адрес: 8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
/конкурс за поезия/
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка .
Краен срок – 30 юни 2013 год.

/валидно е пощенското клеймо на плика/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на

20 юли  2013 год.