Ограничават времето за зареждане на търговски обекти в Поморие

Със заповед на кмета на Община Поморие Иван Алексиев, зареждането на търговски обекти се ограничава в определен часови пояс през настоящия туристически сезон Лято 2013. С цел да се облекчи трафикът по улиците и да се осигури спокойствието на почиващите, превоз на товари и стоки на територията на град Поморие, ще се извършва единствено в часовете от 07:00 до 14:00 часа. За улица „Крайбрежна”  – в интервала от 07:00 до 12:00 часа.

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява от звено „Обществен ред и сигурност” при Община Поморие, РУП Поморие и Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”.

1 коментар

  1. Нали знаете, че никой няма да го спазва това?!