Одобрен е проект за модернизация на ОУ „Христо Ботев“ в гр. Ахелой

Проектното предложение на Община Поморие за модернизация на ОУ „Христо Ботев“ гр. Ахелой получи одобрение за финансиране.

Изпълнението на проекта цели да обезпечи потребността от осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за класни занимания на учащите се в OУ „Христо Ботев“ гр. Ахелой, чрез ремонт на сграден фонд, въвеждане на енергоефективни мерки и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за класните стаи на училището.

Дейностите включват основно ремонт на покрив, подмяна на дограма, инсталации отопление, вентилация и охлаждане, осветителни тела, изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда. В резултат ще се постигне цялостен обновен облик на училището както отвън, така и отвътре, въвеждане на енергоефективни мерки и осъвременяване на материална база, чрез закупуването на ново обзавеждане за класните стаи за мотивираща образователна среда.
Проектът е по процедура: „Модернизация на образователна среда” на Националния план за възстановяване и устойчивост.