Открити уроци в СУ „Иван Вазов“- Поморие за по-чиста природа

В СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие стартира провеждането на серия от открити уроци „Как да бъдем активни граждани за по-чиста природа“. Те са част от мерките, реализирани в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0127 „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

Информацията, свързана с разумното управление на отпадъците, разделното им събиране и повторна употреба беше поднесена по увлекателен и забавен начин под формата на игри и проактивни дискусии, които да стимулират децата към отговорно поведение към околната среда и активна гражданска позиция.