Откриха новата претоварна станция за отпадъци

index.php

Кметовете на Община Несебър Николай Димитров и на Община Поморие Иван Алексиев прерязаха заедно лентата на новата претоварна станция за отпадъци край Несебър. Тя е част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България . Бенефициент по проекта е Община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе.

Претоварната станция за отпадъци-Несебър е разположена в землището на с. Равда, с основна площадка от 12,1 дка. Новата придобивка ще обслужва общините Несебър и Поморие, а разстоянието до новото регионално депо „Братово-запад“ е 55 км.

ПСО-Несебър се състои от съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния и съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 20 т/час, както и площи за приемане на разделно събрани отпадъци, административно-битова сграда и високо технологична лаборатория. Със стартиране на Претоварната станция за отпадъци в Несебър се откриват нови 28 работни места. Налице е и потенциал за увеличаване капацитета на ПСО Несебър с бъдещо изграждане на инсталации за сепариране и компостиране.

Новото съоръжение разполага и с дробилна машина, която ще обработва строителни отпадъци. Две машини с вместимост от 25 тона ще превозват компактираните отпадъци до депото в Братово. 65 хил. тона годишно е количеството на отпадъците от Община Несебър. За Община Поморие то е 20 хил. тона годишно.

„Новата претоварна станция решава проблема на Община Поморие с битовите отпадъци. Сметището в Каменар вече официално е затворено, а Поморие получи одобрение за рекултивацията му”, каза кметът Иван Алексиев по време на откриването.

stanciq otpadaci

„Община Несебър е най-посещавана дестинация от туристи от цял свят и в 21 век е напълно естествено да имаме съвременно и модерно сметосъбиране и депониране на отпадъците, каза кметът на Несебър Николай Димитров и добави, че след няколко седмици ще се състои символична първа копка на новата база на БКС-Несебър, а до края на месец юни предстои да бъде официално финализиран и открит обект „Дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от агломерация Несебър-Сл.бряг-Равда”, с което ще се гарантира чистота на морските води преди началото на туристическия сезон.

На официална церемония присъстваха зам. областният управител Севдалина Турманова, зам. кметът на Община Бургас Атанаска Николова и кметът на Община Карнобат Георги Димитров.