Отчетно –изборно събрание на „Сдружение за изкуство и култура“ гр. Поморие на 10.02.

Покана до членовете на Сдружение за изкуство и култура гр. Поморие:

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да  Ви поканим да присъствате на Общото отчетно –изборно събрание на „Сдружение за изкуство и култура“, което ще се състои на 10. 02. 2023 г. /петък/ в ГХГ „Дечко Стоев“ гр. Поморие от 18:00 часа при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на „Сдружение за изкуство и култура“.
  2. Изслушване и приемане на финансовия отчет на  Сдружението за  2022 г.
  3. Приемане на културен календар на Сдружението за 2023 г.
  4. Избор на Председател на Управителния съвет на „Сдружение за изкуство и култура“.
  5. Избор на членове на Управителния съвет.
  6. Промяна на седалищния адрес на сдружението.
  7. Други текущи въпроси.

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Ивайло Хаджиначев- Председател на Управителния съвет на „Сдружение за изкуство и култура“ гр. Поморие