Отчетно събрание за дейността на МИРГ – Поморие

На 11 март 2022 г. кметът Иван Алексиев участва в годишното отчетно събрание на СНЦ „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ – Поморие“ и информационен ден по Мярка 1 от Стратегията за водено от общностите местно  развитие /ВОМР/ за територията на МИРГ Поморие. Георги Петков, директор на сдружението, направи отчет за изминалата година, който включва 5 обявени мерки, по които са подадени и одобрени над 11 проекта, съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

Подадените проекти са от Рибарски сдружения, от Община Поморие, от рибари и юридически лица на територията на община Поморие и представляват почти 80% от стойността на бюджета на Стратегията.

Чрез подадените проектни предложения, рибарското сдружение ще има възможността да получи оборудване за безопасност, сонари, дрехи за влизане в морето и др. Сред подадените проекти от Община Поморие са тези за реконструкция на алея „Яворов“ и рибарски хелинг, светлинно шоу, магазия и провеждане на рибен фестивал.

Информационният ден бе по повод обявената за кандидатстване Мярка 1, която е отворена за кандидатстване на микро, малки и средни предприятия, както и за представители на сектор „Рибарство“. Финансирането по тази мярка е до 80% за: Подобряване състоянието на съществуващите рибарски лодки; Закупуване на оборудване; Създаване на мидени плантации; Въвеждане на нови технологии в сферата на рибарството и аквакултурите и др.
Срокът за кандидатстване е до 17:00 ч. на 01.06.2022 г.

За популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие и мерките по нея, сред рибарите в Поморие бяха разпространени рекламни материали под формата на ветро и водоустойчиви якета от бързосъхнещи платове.