Планира се изграждане на нов паркинг в Поморие, в района на „Софарма“

Общински съвет Поморие да одобри лимити за капиталови разходи за първото тримесечие на 2023 г. е предложението на кмета Иван Алексиев чрез внесената докладна записка. Част от капиталовата програма включва разширение на ул. „Европа“ и обособяване на места за паркиране в района на „Софарма“, съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

„За втора поредна година сме в условията на неприет и необнародван до края на предходната година Закон за държавния бюджет на Република България. Удължаването на действието на закона за 2022 г., не дава яснота на общините по редица разчети за разходи и субсидии, които Общината извършва по решение на Общински съвет, сред които  например е Програмата за капиталови разходи.“ Това каза кметът Иван Алексиев и уточни, че въпреки ограниченията, наложени от т.нар. удължителен закон за бюджета и невъзможността за изготвяне на проектобюджет за цялата 2023 г., предлага на Общински съвет Поморие да одобри разходи за първото тримесечие на годината.

„При функционирането на една община са неизбежни разходите за основни ремонти, благоустрояване, субсидиране на читалища и спортни клубове, за финансиране  провеждането на мероприятия от културния и спортния календар и други.“, допълни кметът Алексиев, поради което пред общинските съветници е представен пълен разчет на целевите средства за срока на действие на закона за удължаване действието на ЗДБРБ за 2022 г.

Гласуването на докладната предстои на следващата редовна сесия на Общинския съвет, която  ще се проведе на 31.01.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие