Плувен маратон „На вълната на Поморие” на 13.08.2022 г.

Плувен маратон „На вълната на Поморие” ще се проведе на 13.08.2022 г., съобщават от Община Поморие.

Условия за участие и документи за правоучастие:

 1. В маратона могат да участват всички жители и гости на град Поморие, записали се в определения срок и преминали предварителен медицински преглед, извършен в здравно заведение три дни преди проявата или  1 час преди началото на „Старта”.

Задължителният медицински преглед преди самия „Старт” ще е на 13.08.2023 г. (в деня на провеждането) от 16:30 ч., на Стария кей, в гр. Поморие-център

 1. Желаещите да участват трябва да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието (Декларация – Приложение № 1), а за тези които са под 18 годишна възраст задължително се изисква съгласието и подпис на единият от родителите (Декларация – Приложение № 2). Необходимите декларации за попълване могат да се изтеглят от сайта на Община Поморие и попълнят предварително или да се попълнят на място, при регистрацията.
 1. На пункт „Регистрация, проверка и оформяне на документи” участникът представя:

–  Лична карта

–  Декларация – Приложение № 1, а за тези които са под 18 -годишна възраст  –   Декларация – Приложение № 2

 1. На пункт „Медицински преглед” участникът преминава  задължителен медицински преглед, преди „Старта”
 1. Задължително условие е участникът да не е употребявал алкохол или наркотични вещества през последните 24 часа, преди провеждане на плувния маратон.

В случай, че това условие не бъде спазено, отпада възможността за участие.

 1. Състезателна дистанция е както следва:

7.1. За участници в неравностойно положение – 1 000 м.

7.2. За всички останали участници- 2 000 м.

7.3. Свободно избираема дистанция1 – 1 000 м.

Свободно избираема дистанция1 – Всеки участник може да заяви предпочитаната от него дистанция!

 1. Трасето на плувния маратон очертава права линията по море, успоредна на морската алея, намираща се в южната част на стария град – център.
 2. Всички желаещи да участват, трябва да се явят на 13 август 2022 г., 16:00 ч., гр. Поморие – център, Стария кей, на мястото предвидено за оформяне на документите и медицински преглед
 3. Техническата конференция ще е от 17:30 ч. /брифинг/
 4. Препоръчително е участниците да си носят очила за плуване, за да се предпазят от евентуална среща с медузи.
 5. За съхранението на вещите, ще са осигурени торби за съхранение.

ІІ. Условия за провеждане

 1. Участието е индивидуално.
 2. Участниците трябва да са с подходящ екип на Стария кей, в гр. Поморие-център, където ще е „Старт/Финала”.
 3. Стартът” на преплуването ще бъде даден около 18:00 часа.
 4. Състезателната дистанция може да бъде преплувана със свободно избран стил.
 5. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.
 6. Състезателите плуват самостоятелно, към „Финала”.
 7. Съдиите от лодките коригират участниците, в случай на по-големи отклонения от маршрута.
 8. Времето за финиширане е фиксирано – 1 час, след финиширането на първия участник. Всички останали състезатели трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към брега.
 9. По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др. средства от странични лица.
  10. Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.
 10. Организаторите записват за участие всеки, който заяви желание за това, на основание Декларация за поемане на отговорност – Приложение №1, независимо от вида на физическата им и техническа подготовка.
 11. Организаторите запазват правото да внасят промени в началния час на маратона, с оглед безопасността на участниците, както и да отложат проявата, заради лоши и неподходящи метеорологични условия, за което ще информират на сайта на Община Поморие – https://www.pomorie.bg/ или „Стартът” ще бъде отложен/отменен на място.

ІV. Мерки за безопасност
            За правилната организация и провеждането на превантивни мерки за недопускането възникване на инциденти по време на плувния маратон, ще бъдат осигурени 4 (четири) съпътстващи лодки, 4 (четири) лицензирани спасителя, с необходимото водноспасително оборудване, 3 медицински лица, 1 бр. оборудвани линейки.

Община Поморие поема ангажимента за сключване на Застраховка „Злополука” за всеки участник.

Община Поморие ще разчита на компетентната помощ на ИА „Морска администрация” – Бургас, РДГД „Гранична полиция” – МВР, БЧК – Бургас, Общинска структура на БЧК – Поморие, УКОМП – Поморие, МБАЛ – Поморие, които също ще гарантират безопасността на участниците.

V. Класиране и награди

 1. Класирането е до 3-то място, в категории:

– Мъже / Жени – лица над 18 години;

– Момичета / Момчета – деца – лица под 18 години;

– Хора в неравностойно положение: Мъже / Жени

 1. Класиралите се на първите три места получават награди, както следва:

            – Категории „Мъже/Жени”, група „Мъже”:

I място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 300 лева

ІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 200 лева

ІІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 100 лева

            – Категории „Мъже и Жени”, група „Жени”:

I място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 300 лева

ІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 200 лева

ІІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 100 лева

            – Категории „Момичета/Момчета” – деца, група „Момичета”:

I място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Тениска

ІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Тениска

ІІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Тениска

Категории „Момичета /Момчета” – деца, група „Момчета”:

I място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Тениска

ІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Тениска

ІІІ място:

 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Тениска

            – КатегорииХора в неравностойно положение:”  – мъже

I място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 200 лева

ІІ място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 100 лева

ІІІ място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 75 лева

            – Категории „Хора с увреждания”  – жени

I място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 200 лева

ІІ място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 100 лева

ІІІ място:

 • Осветена икона
 • Грамота
 • Купа
 • Хавлиена кърпа – Община Поморие
 • Парична награда в размер за 75 лева
 1. Награждаването на плувците ще е на Стария кей, гр. Поморие – център
 2. Осигурени награди за:

–  „На-млад участник” – плакет

– „Най-възрастен участник” – плакет

 1. Заявки за участие

Заявките за участие се подават  12.08.2022 г. ( до 17:00 ч.) на:

– e-mail: obrazovanie@pomorie.bg

– tel.: 0896728747, Виолета Колева,

като и на място, 1 час преди началото на старта:  13.08.2021 г.(в денят на провеждането) от 16:00 ч.  до 17:30 ч., на Стария кей, в гр. Поморие – център, при представяне на описаните по-горе необходими документи за участие.

За допълнителна информация относно организацията:

Аделина Чолева, гл.експерт „Младежки дейности и спорт” – 0882420077