Подписан е договорът за финансиране на проект за геотермална енергия в ДГ „Веселушко“

На официална церемония в Министерството на енергетиката кметът на община Поморие Иван Алексиев подписа договор за изграждане на геотермално отопление в ДГ „Веселушко” – гр. Поморие.

Финансирането е безвъзмездно и е осигурено по програма ”Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г.

В рамките на година и половина в детското заведение ще бъде изградена термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване, което значително ще повиши енергийната ефективност в сградата, ще допринесе за значителни икономии на енергия и ще подобри комфорта на малчуганите и персонала.