Позиция на Атанас Зафиров от КБ,относно изявление на Димитър Бойчев

 

Избраният за народен представител от ГЕРБ Димитър Бойчев, който не смята за нужно да изпълнява задълженията, които избирателите са му възложили, е избрал да си общува с другите парламентарни групи чрез медиите. Това е логично с оглед на факта, че депутатът Бойчев не ходи на работа. Нормално е господин Бойчев, както в лично качество, така и като лидер на ГЕРБ – Бургас, да се притеснява от проверки и разследвания на всички негови съучастници в проваленото управление на ГЕРБ. Тези проверки обаче тепърва започват и е рано депутатът Бойчев да изпада в паника. Бих искал да го уверя, че всеки, който е вършил злоупотреби и превишава правата си, ще получи заслужено и справедливо наказание в рамките на закона и правомощията на съответните институции без оглед на цвят, положение и партийна принадлежност.

Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси съдейства за координация между различните власти /законодателна, изпълнителна и съдебна/ относно дейността им в областта на противодействието и ограничаване на корупцията.

В тази й дейност държавните органи /в това число и прокуратурата / са длъжни да представят при поискване всички сведения и документи, необходими за дейността на комисията. Същата работи в тясно взаимодействие и със специализираните звена на МВР – научно – изследователските и научно приложните им институти и съвета за криминологически изследвания при ВКП. Комисията събира информация и упражнява контрол върху дейността на органите на изпълнителната власт по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси, при информация за закононарушения и корупция или за създаване на благоприятни условия и предпоставки за тези проявления. Що се отнася до нейния председател – нормално е той да бъде от политическа сила, която не участва в управлението. В периода 2009 – 2011 година Волен Сидеров и „Атака” подкрепяха правителството на ГЕРБ. Тогава Бойко Борисов и съпартийците му нямаха никакви резерви към господин Сидеров и не се притесняваха от подкрепата му. Сега се оказва проблем дори простия факт, че народните представители от „Атака” ходят на работа, за разлика от депутатите от ГЕРБ. Относно правата и задълженията на народния представител – аз съм съвносител на приетия вчера /03.07. 2013г. / на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта, който ще даде сериозни стимули на работодателите за наемане на работа на млади хора и респективно ще доведе до намаляване на младежката безработица. Ангажимент, който поех към моите избиратели и изпълнявам съвестно за разлика от депутатите от ГЕРБ. Знам много добре какви са правомощията ми като народен представител и член на парламентарна комисия. Господин Бойчев също ще ги научи, когато започне да си върши работата и стане член поне на една комисия. В заключение ще допълня, че мое задължение като народен представител от Бургаска област е да следя за всякакви корупционни схеми най – вече в бургаските общини, защото те пряко ощетяват избирателите, които са ми гласували доверие.

 

Атанас Зафиров – народен представител от ПГ на Коалиция за България