Покана за Общо събрание на СНЦ”Граждани за Поморие”