Поморийската болница е в готовност да осигури работа на украински медици

„В готовност сме да осигурим работа на украински медици, медицински сестри и медицински специалисти в МБАЛ Поморие“, съобщи управителят на поморийската болница д-р Хинов.  На желаещите ще бъде оказано съдействие по отношение на необходимите документи за сключване на трудови договори с болницата.

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от шест месеца.

За допълнителна информация относно започването на работа в МБАЛ Поморие украинските медици могат да се обадят на тел. 0890115203.