Посланикът на Кралство Норвегия посети Поморие

Кметът Иван Алексиев посрещна Н. Пр. г-жа Гуро Катарина Х. Викьор, Посланик на Кралство Норвегия в България, на работна среща в Поморие.
Визитата е във връзка с проекта на Община Поморие за превръщането на старата митница в модерна градска галерия, финансиран изцяло чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
Посланикът прояви интерес към културните и природни забележителности на града и похвали Поморие и региона като добри домакини при посрещането на норвежки туристи.
По време на срещата, кметът изрази готовност и желание за партньорство с норвежки градове, с цел сътрудничество по програми за опазване на околната среда.
Проектът „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство” е по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. и е на стойност 795425,46 лв., която е 100 % безвъзмездна финансова помощ.