Почина проф. Иван Кочев

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПочина проф. Иван Кочев, един от нашите най-известни българисти и лингвисти, съобщи неговата дъщеря Ана Кочева.

Роден е през 1935 г. в гр. Поморие. Наследник на известните възрожденски фамилии Хаджови и Миладинови. Кочев е бил научен ръководител на Секцията за българска диалектология и лингвистична география в ИБЕ при БАН, зам.-директор на Института; зам.-директор на Македонския научен институт, а от 1995 г., професор в ЮЗУ „Неофит Рилски”.  Автор е на монографии, атласи, студии и статии, рецензии и отзиви, които надхвърлят 300. Те се отнасят към различни области на лингвистиката – фонология, фонетика, история на езика, диалектология и лингвистична география, словообразуване, етнолингвистика и социолингвистика и са нов и оригинален поглед и подход при разработването на проблематиката.

Проф. Кочев е съавтор и отговорен редактор на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика” (2001). Той е автор и на концепцията и на уводните части на този първи и единствен засега ареален диалектен атлас, който обхваща говорите от цялата българска езикова територия. Своеобразен връх на многогодишните изследвания на проф. Кочев е книгата „Българска фонология. Вокално-консонантното взаимодействие и смяната на корелативните отношения във фонологичните системи на българския език” (2010). В нея за пръв път в българската лингвистика в синхронно-диахронен план се анализират основни теоретични проблеми на старобългарската, среднобългарската и новобългарската (диалектна и книжовна) фонология.

Във връзка със 75-годишния юбилей на този учен и ерудит в областта на българистиката, балканистиката и славистиката, на тържествена церемония през юли 2012 той бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Поморие”. Проф. Иван Кочев на награждаването си в Поморие каза:  “Уважаеми г-н кмете, уважаеми общински съветници и гости, за мен е изключително висока чест  това звание „Почетен гражданин на Поморие”  и ще го нося с гордост, защото Поморие не е обикновен град. Бях в една европейска столица, която навърши 800 години от основаването си, а Поморие  има 2 500 годишна история, т.е. 3 пъти повече. Интернационален град е Поморие- създаден  по тракийско време, минава през  римско време, та до наши дни когато идват хора от цял свят. Родният ни град принадлежи не само на България и на Европа , а е град, който принадлежи на цял свят…”

През 2015 г.  по случай 80-годишнината на проф. Иван Кочев се състоя конференция „Българският език – балкански, славянски, европейски”,  на която юбилярят беше удостоен с две отличия. Председателят на българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров, връчи на проф. Кочев Почетен знак „За заслуги към Българската академия на науките”. Директорът на Института за български език проф. Светла Коева удостои проф. Кочев с Почетен знак–плакет „За заслуги към Института”.

Днес неговата дъщеря Ана Кочева написа по повод кончината му във фейсбук страницата си: “Моят тате си тръгна…Не знам какво е Там, където отиде; знам само, че неописуемо боли!”

Поклон пред паметта му!