Приключи проект “Общество в действие за нулеви отпадъци” на Сдружение „Европа и Ние”

Сдружение „Европа и Ние” гр. Поморие информира, че приключи изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0127 „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“.

В периода на изпълнение на проекта се проведе проучване, целящо да установи текущото ниво на участие на гражданското общество в местните политики по управление на отпадъците в община Поморие. В резултат на проучването се разработиха препоръки и предложения за подобряване на местните политики по управление на отпадъците и повишаване на гражданското участие във формулирането и прилагането на местните екологични политики с план за тяхното изпълнение. На 10.02.2023 г. се проведе Кръгла маса „Община Поморие в преход към кръгова икономика – възможности и предизвикателства“, на която се обсъди текущото състояние и плановете за развитие на сектора за управление на отпадъците на местно ниво. В периода февруари – октомври 2023 г. се осъществяваше независимо гражданско наблюдение, въз основа на което се разработиха препоръки и предложения за подобряване на политиката по управление на отпадъците в общината. 8 открити урока с участието на над 150 деца се проведоха в СУ „Иван Вазов“ Поморие за насърчаване на активното гражданство и разумното отношение към отпадъците.

Реализирането на проекта допринася за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите, за увеличаване на активността на гражданското общество и за повишаване на доверието към работата на администрацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *