Проведе се общо събрание на незрящите в Поморие

Териториалната съюз на организация на слепите гр.Поморие проведе общото си събрание на 24 април 2013 в Център „Свети Георги”-Поморие. На него бяха представени отчети за дейностите от 18.05.2012 до 24.04.2013 и финансовите средства, изразходени за тях. Организацията на незрящите в Поморие е с 32-годишна история. Провежда много мероприятия в социалната и културна сфера, в които съюзните членове вземат активно участие. От доклада на председателя на ТСО на слепите Никола Илиев се разбра, че организацията наброява 68 съюзни членове, от които 41 са мъже, а 27 са жени.

Основна задача на ТСО на слепите гр.Поморие е интегрирането на хората със зрителни проблеми чрез предоставяне на социално-правни консултации и културно масови дейности. Гости на събранието бяха председателят на РО на слепите от гр. Бургас Бинка Монева, както и председателят на контролния съвет Стойчо Миндов и сътрудник Мария Гюлева. От Поморие на събранието присъстваха директорът на Д”ОКТХДС” на община Поморие Поморие Желязко Страволемов, директорът на ОП”Социално обслужване” Илко Илчев и началник „Отдел за работа с хора с увреждания” към Дирекция ”Социално подпомагане” Маруся Русева, които отговаряха на въпроси от социалната сфера.