Продължава модернизацията на Рибарско пристанище – Поморие

Модернизацията на съществуващото Рибарско пристанище – Поморие продължава чрез създаване на Морски център „Магазия” – Поморие. Предназначението на новия морски център ще е за обслужване цялостната дейност на рибарското пристанище, за пристанищен склад – хранилище на рибарски принадлежности, оборудване и др., както и за помещение за стъкмяване на рибарски мрежи, съобщават от Община Поморие.

Инвестициите ще повишат качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти. Морският център ще представлява еднопространствена сграда от стоманена конструкция носещи стоманени колони, греди и столици, с площ от близо 80 кв. м. Над сградата е предвидена тераса до която се достига по вита метална стълба. Терасата покрива една част от външното пространство от запад, оформяйки покрит навес. Предвиденият обект ще е разположен между съществуващите „Сграда за ремонтни работилници” и „Административна сграда”.

За обслужване на пристанищните дейности е предвидено и закупуване на допълнително оборудване като шмиргелов апарат, водоструйка, инвертор, менгеме с челюсти за тръби, настолна бормашина, работна маса, инструменти и др.

Изпълнението на проекта ще позволи успешното и законосъобразно модернизиране на Рибарско пристанище – Поморие, което е и основна цел на проекта, и ще спомогне за по-ефективното функциониране на пристанището по време на целия цикъл – от хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми в рамките на пристанището.

Проектът „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие“ се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020г., по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ на МИРГ – Поморие.

Срокът за изпълнение е 30.11.2023 г.