Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” в ОУ „Хр. Ботев“ гр. Поморие

В „Хр.Ботев“ гр. Поморие се провеждат тренировъчни курсове за  ученици, организирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.

С учениците от V-VII клас  се провеждат курсове по оказване на спешна домедицинска помощ. Обучители са доброволци от БЧК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *