Променят се правилата за работа в керамичното  ателие  на Историческия музей

Поради една изключително грозна случка с арогантно поведение и абсурдни претенции от страна на родител на дете – участник в грънчарската  работилница, Исторически музей-Поморие променя правилата от четвъртък -11 август. В рамките на един астрономически час, участниците в керамичното  ателие  на музея ще се запознаят накратко с историята на това най- древно изкуство, ще присъстват на демонстрация на работа с грънчарско колело от специалист, а всеки сам или с  помощ, ще изработи малка фигурка от глина с калъпче на ръчно грънчарско колело. При желание -тази неизпечена фигурка – може да се отнесе за спомен, информират от Историческия музей.
При еднократно участие в ателието  по керамика, музейните специалисти не са длъжни да изпекат изработените фигурки, нито да ги предоставят на участниците или техните родители в някакъв срок, тъй като пещта има определен капацитет и не се включва полупразна.