Противоепидемични мерки в общинска администрация- Поморие до 31 май

obshtinaВъведени са следните противоепидемични мерки в общинска администрация- Поморие до 31.05.2021г.:

  1. За срока на действие на заповедта се отменят приемните дни на Кмета на Община Поморие, заместник-кметовете, главния архитект и администрацията.

Препоръчва се гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, както и на електронна поща: mayor@pomorie.bg или на служебните електронни пощи,  обявени на официалния сайт на общината. На отправените питания да се отговаря в определените срокове.

  1. За срока на действие на заповедта се допускат граждани до работните помещения във фронт офис, МДТ всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.
  1. Във фронт офиса да се повишат противоепидемичните мерки:

-извършване на периодична дезинфекция;

-не се допускат граждани, които не носят защитна маска за лице;

-гражданите да носят и ползват лични химикалки;

-при влизане в помещението на фронт-офиса всеки гражданин задължително дезинфекцира ръцете си с дезинфектант, който се предоставя на място от охраната;

-не се допуска присъствието на повече от един човек пред гише.

4. Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.

5. Във всички административни  сгради да се предприемат необходимите мерки за дезинфекция.

Това гласи заповедта на кмета на община Поморие №РД-16-600/07.05.2021 г.

1 коментар

  1. По т.2 да се счита ли, че след срока на действие на Заповедта, няма да се допускат граждани?
    По т. 4 да счита ли, че ковид е "грип"?