Първа копка на строителството на претоварната станция – Несебър

Днес в землището на с. Равда (местност Мерата) бе даден старт на дейностите по изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Несебър по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Бенефициент по проекта е община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе.

Съоръжението ще бъде готово до края на 2014 год. и е част от регионалната система за управление на отпадъците в Бургаски регион. Станцията ще разполага с техника за третиране на едрогабаритни строителни отпадъци и специална площадка за разделно събиране.

Отпадъците ще се извозват до регионалното депо в Братово. По този начин ще се реши проблемът със сметосъбирането и депонирането на отпадъците не само на община Несебър, но и на община Поморие, уточни кметът на Несебър Николай Димитров. Очакванията са след като претоварната станция заработи, да се понижи и такса-смет за битовите абонати, коментира зам. кметът на Поморие Янчо Илиев.

На церемонията по първата копка присъстваха кметът на Несебър Николай Димитров, зам. кметът на Поморие Янчо Николов, зам. кметът на Бургас Атанаска Николова, зам. областният управител Юсеин Мехмед и новият началник на РИОСВ Добринка Стоилова.