Разяснителни срещи във връзка със стартиращата програма за саниране в Поморие и Каблешково

Във връзка със стартирането на новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, Община Поморие организира информационна и разяснителна кампания за собствениците на всички 28 сгради в град Поморие и град Каблешково, допустими да кандидатстват.

Наименованието на програмата е „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

От 13-ти до 17-ти февруари, кметът Иван Алексиев и експерти от администрацията, ще разясняват стъпките за кандидатстване, мерките, които ще се финансират и ще отговорят на всички въпроси, поставени от представителите на етажната собственост.

Програмата е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на цялата страна и ще бъде изпълнявана в следващите 4 години. Кандидати по предходната Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради нямат предимство и трябва да кандидатстват по общия ред. Съгласно публикуваните насоки, допустими за финансиране ще са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това, броят на самостоятелните обекти в сградата трябва да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик.

График на срещите

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДАТА ЧАС МЯСТО
1. кв. Свобода, бл. 25 (панел)

кв. Свобода, бл. 15

кв. Свобода, бл. 19 (панел)

кв. Свобода, бл. 20 (панел)

кв. Свобода, бл. 29

кв. Свобода, бл. 27

кв. Свобода, бл. 32

13.02.2023 г.

понеделник

18.30 ч. Експозиционна зала „Музей на солта”
2. кв. Свобода, бл. 10 (панел)

кв. Свобода, бл. 8

кв. Свобода, бл. 6

кв. Свобода, бл. 3

кв. Свобода, бл. 5

кв. Свобода, 26

кв. Свобода, бл. 2

14.02.2023 г.

вторник

18.30 ч. Експозиционна зала „Музей на солта”
3. ул. „Яворов“ № 40

ул. „Яворов“ 70

ул. „Княз Борис І“ № 30

ул. „Одрин“ 3

ул. „Генерал Скобелев“ 6

15.02.2023 г.

сряда

18.30 ч. Градска художествена галерия „Дечко Стоев”
ул. „Морска“ № 20, 22, 24

ул. „Морска“ № 8, 10, 12

ул. „Морска“ № 50

ул. „Петър Берон“ № 10 и 12

ул. „Панайот Волов“ № 36

ул. „Манастирска“ № 14 и 16

ул. „Княз Борис І“ № 154

16.02.2023 г.

четвъртък

18.30 ч. НЧ „Светлина 1939“
гр. Поморие
5. гр. Каблешково,
ул. „Кл. Охридски“ 14 (панел)гр. Каблешково,
ул. „Йордан Йовков“ 2
17.02.2023 г.

петък

18.30 ч. НЧ „Атанас Манчев“
гр. Каблешково

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *