СБР”ВИТА”ЕООД – ПОМОРИЕ обявява публична разпродажба на употребявано хотелско оборудване

СБР”ВИТА”ЕООД – ПОМОРИЕ обявява публична разпродажба на употребявани материални активи – хотелско оборудване, на 16.03.2023 г., от 9.30 до 15.00 часа, в района на болницата гр. Поморие,  ул. „Професор Стоянов” № 12 .

Списък на вещите ще се обяви на 09.03.2023г. на интернет сайтовете на Новини –Поморие, и в района на Болницата.

 Огледът и заплащането на закупените вещи, ще се осъществят в деня и мястото на продажбата.

Извозването на закупените вещи да завърши до 15 часа на 17.03.2023

Телефон за контакти – 0896 604230 –Н. Ралева

                                                                   От управлението на Болницата