Свободно работно място за социален работник в Отдел ”Закрила на детето”

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява свободно работно място на  длъжност социален работник в отдел”Закрила на детето”.

Изисквания за заеманата длъжност:

Образователна степен- висше бакалавър,

Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки.

Професионален опит – не се изисква.

Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:

Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно.

Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.

Ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :

Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.

Тел. за връзка 0596 / 2 52 40