Специализирана трудова борса в Поморие на 18.03.2015 г.

Специализирана трудова борса в сферата на туризма ще се проведе на 18.03.2015 г., от 10.00 часа  в Конферентната зала на Здравница “Санмарина”, на адрес: гр.Поморие, ул. Търговска № 5а.

Дирекция „Бюро по труда” – гр.Поморие, в качеството си на посредник на трудовия пазар, отправя покана до работодатели и търсещи работа лица за участие в специализираната трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Работодателите могат да представят своята дейност и перспективи за развитие, да обявят свободни работни места, да извършат посредничество, да поставят въпроси относно съвместната работа и др.