Спират поръчката за преброяване на делфини за 3.5 мнл. лева

Министър Искра Михайлова спира скандалната поръчка за преброяването на делфини на стойност 3.5 млн. лева. Тя стана известна с решението на Изпълнителната агенция по околна среда да определи изпълнител, чрез пряко договаряне след като на два конкурса не беше избран победител. Това съобщи пред радио К2 министърът на околната среда и водите Искра Михайлова.

Тя посочи, че преди решението на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) не е взето становището на Агенцията по обществените поръчки и на финансиращия орган, което е довело до опорочаване на процедурите, предаде КРОСС.

Ще напомним, че на 01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда обявява процедура за обществена поръчка – „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона в Черно море“. Проектът е на стойност 2 900 000 без ДДС. Оказва се, че в законния срок не се явява нито един кандидат и поръчката е прекратена.
На 28.05.2013г. Изпълнителната агенция обявява втора процедура за обществена поръчка по ЗОП. Явява се само един кандидат, който е известен само на Агенцията. Той е отхвърлен с мотива, че има непълноти в документацията. Идва най-интересната и най-загадъчна част в процедурата, под формата на  „поканата за участие в договаряне без обявление по реда на ЗОП“.
Право на Агенцията е да покани този, когото сметне за най-подходящ. Оказва се, че „най-правилният“ кандидат е пръкналото се само два дни по-рано Обединение “Делфин”. Въпросният субект е регистриран официално по ЕИК на 15.07.2013г., а решението на Агенцията да го покани идва на 17.07.2013 г. Новоучреденото Обединение „Делфин“ е регистрирано в гр. Пловдив на адреса на „Зелени Балкани“ и в него участват:
• „Екологичен център“ ЕООД  с дял 34,5%
• Сдружение „Зелени Балкани“  с дял 0,5%
• Асоциация институт Тетис – Италия с дял 65%
Интересното е, че „Екологичен център“ ЕООД е 100% собственост на „Зелени Балкани“ и е регистрирано на същия адрес.