Спират се всички строително-монтажни работи в Поморие и Ахелой до 15 септември

От 15.06.2022 г. е в сила Заповед на кмета на община Поморие за спиране на всички строително – монтажни работи на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища /вилни и туристически/, намиращи се извън границите на населеното място. Заповедта е за периода от 15.06.2022 г. до 15.09.2022 г., във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Строителните обекти следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията, касаещи безопасност при пожар, хигиена, опазване на здравето и живота на хората.

Предвидените административно-наказателни глоби за нарушение на чл.15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие са в размер на размер от 1000 лв. до 10 000 лв. или  имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно извършено нарушение наказанието е глоба от 2000 лв. до 20 000 лв. или имуществена санкция от 20 000 лв. до 100 000 лв., се съобщава в общинския сайт.

Периодът за забрана не се отнася за следните обекти:

 • Изграждане и закупуване или обзавеждане на туристически информационен център – гр. Ахелой
 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Искър” гр. Ахелой
 • Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев” гр. Поморие
 • Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в ПИ 57491.503.90 по КК на гр. Поморие
 • Арт комплекс водна кула – музей на рибарството, гр. Поморие
 • Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие
 • Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в поморийски залив – гр. Поморие
 • Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов” гр. Поморие
 • Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци
 • Енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев”, гр. Ахелой
 • Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на детска градина „Веселушко”, гр. Поморие
 • Изграждане на трафопост в ПИ 57491.505.162 по КК на гр.Поморие

Съгласно чл. 15, ал. 4 от ЗУЧК изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *