Спират се всички строително – монтажни работи в Поморие и Ахелой до 15 септември

От 15.06.2023 г. е в сила Заповед на кмета на община Поморие за спиране на всички строително-монтажни работи на територията на гр. Поморие и гр.Ахелой, включително курортните комплекси, ваканционни селища  / вилни и туристически / намиращи се извън границите на населеното място.Заповедта е  за периода от 15.06.2023г. до 15.09.2023 г., съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Периода на забрана не се отнася за следните обекти:

 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Искър” гр. Ахелой
 • Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в ПИ 57491.503.90 по КК на гр. Поморие
 • Изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за туристически атракции в гр. Ахелой
 • Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие“
 • Морски център магазия – Поморие
 • Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци в гр. Ахелой
 • Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия в сграда на детска градина „ Веселушко “ – Поморие
 • Текущ ремонт на сграда на „Музей на солта“ гр. Поморие
 • Благоустрояване пространството около КПС 1 в гр. Поморие с обособяване на паркинг
 • Изграждане на ул. „Европа“ в участъка от О.Т 895 до О.Т. 941 с обособяване на площ за паркиране
 • Изграждане на ул. „Европа“ в участъка от О.Т 895 до О.Т. 920 с обособяване на места за паркиране
 • Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Каменар  гр. Поморие
 • Текущ ремонтна „Стария кей“ гр. Поморие

Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности.