Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изграждането на 5,8 км от път I-9 Слънчев бряг – Поморие от км 217+000 до км 222+849 – обход на град Поморие. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“.

Индикативната стойност е 20 млн. лв. Отсечката ще преминава западно от Поморие, в периферната част на града. Началото на обходния път е при км 217 на път І-9, преди гр. Поморие в посока Несебър, а краят е при включването отново в път І-9, в посока Бургас.

Първокласният път е от изключително значение за Бургаския регион. Съществуващият участък, който преминава в близост до града, е натоварен и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварва целогодишно движението. Целта е транзитният трафик да бъде изведен от град Поморие, което значително ще повиши пътната безопасност, скоростта на движение и удобството при пътуване.

Изнасянето на движението извън населеното място ще намали замърсяването на въздуха в курортния град.  Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца. Кандидатите могат да подават оферти до 17 ч. на 24 април т. г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.