“Съвременно изкуство. 30 години цвят и светлина”

Изложбата “Съвременно изкуство. 30 години цвят и светлина”, с участието на 12 утвърдени български художници, завършили класа на акад.Светлин Русев преди 30 години, може да бъде разгледана до 04.12.2021 г. в Градска художествена галерия “Дечко Стоев” гр. Поморие.