Съдът потвърди задържането под стража на обвиняем за подкуп в Поморие чрез изнудване

sydiqОкръжен съд – Бургас остави без уважение искането на обвиняемия Веселин А. от Поморие и неговия защитник за изменение на взетата му мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека и я потвърди. Съдът постанови едномесечен срок, в който обвиняемият да няма право да иска изменение на взетата му мярка за неотклонение.

С постановление от 11.03.2020 г., Веселин А. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 2, буква „а“, вр. чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че заедно с Х. З., в качеството им на длъжностни лица – специалисти в сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, в съучастие като съизвършители, чрез изнудване и злоупотреба със служебното си задължение, поискали и приели дар – парична сума в размер на по 1000 лв., която не им се следва, за да не извършат действия по служба – да не осъществят контролните си функции спрямо Ж. С. и С. Д., при извършване от същите на неправомерен риболов. Първоначално с определение от 12.03.2020 г., Окръжен съд – Бургас е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Веселин А., която е била потвърдена от въззивна инстанция

Защитата на обвиняемия представи в съдебно заседание Заповед издадена от директора на ИА „Рибарство и аквакултури“, от 13.03.2020 г., съобразно която се прекратяват трудовите правоотношения на Веселин А. с Държавната агенция. Адвокатът изтъкна като довод, че другият обвиняем е с мярка за неотклонение „Домашен арест“ от 19.03.2020 г. и поиска от съда спрямо Веселин А. да бъде взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“. В молбата бяха изложени и доводи за нововъзникнали обстоятелства, а именно внезапно влошеното здравословно състояние на бащата на обвиняемия, както и хроничното заболяване от диабет на майката. Според прокурора, е изминал кратък срок от времето на задържане на обвиняемия, поради което не следва да му бъде променяна мярката в по-лека.

Окръжен съд – Бургас счете, че и на този етап от разследването е налице обосновано предположение за извършено престъпление. Също така обвинението е за тежко умишлено престъпление по смисъла на закона, наказуемо с „Лишаване от свобода“ от три до десет години. Продължава да съществува и опасност обвиняемият да се укрие и реална опасност да извърши престъпление. Тя се извежда и от събраните данни за вероятност деянието да не е извършено еднократно, а в по-продължителен период от време. Според настоящия съдебен състав не може да не бъде взета предвид и високата степен на обществена опасност на инкриминираното деяние. В искането пред настоящия съд, обвиняемият чрез своя защитник изтъкна, че са настъпили нововъзникнали обстоятелства – влошеното здравословно състояние на родителите. Съдебната инстанция обаче счете, че не може да се приеме, че тези обстоятелства са нововъзникнали, нито пък отказът да се измени вече взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ ще доведе до ограничаване правата и интересите на родителите.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок.