Съдът потвърди задържане под стража на Полихрон Л., издирван за измами от австрийските власти

Бургаският апелативен съд потвърди наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ на българския гражданин Полихрон Л., издирван с Европейска заповед за арест (ЕЗА) от съдебните власти в Република Австрия за провеждане на наказателно преследване срещу него.

В ЕЗА е посочено, че Полихрон Л. е търсен за разследване във връзка с извършване на две престъпления, съгласно НК на Република Австрия:„предаване на фалшиви особено защитени документи“ и „професионална измама в голям размер“, наказуеми с лишаване от свобода за срок до десет години. Твърди се, че българският гражданин е предоставил фалшиви дипломатически паспорти на девет лица, чрез невярното твърдение, че той е посланик на  Федерация Сейнт Китс и Невис  (островна държава в Северна Америка) и може да  им присъди дипломатически статут и да им издаде задгранични паспорти, автомобилни регистрационни номера и т.н., с това чрез въвеждане в заблуждение за факти ги е склонил към действия, които са ги ощетили имуществено, при което общият размер на щетата възлиза на 334 000 евро.  Описаните в ЕЗА престъпления имат своя аналог в българския Наказателен кодекс.

В постановеното определение въззивният състав подчертава, че в това производство съдът се произнася единствено и само по подходящата мярка за неотклонение, която да обезпечи присъствието на исканото лице по време на провеждане на съдебното производство за разглеждане на Европейската заповед за арест.

В тази връзка апелативните съдии намират за правилна преценката, че на този етап доказателствата са достатъчни, за да обосноват съществуваща реална опасност към този момент Полихрон Л.  да укрие доказателства, за да попречи на разследването на евентуалната му престъпна дейност, а също и да се укрие, ако не бъде задържан.

Предвид на това въззивната инстанция споделя и извода, че единствената мярка за неотклонение, гарантираща явяването на исканото лице в съдебното производство по разглеждане на ЕЗА, е задържането под стража.

По отношение на възраженията на защитата за наличие на дипломатически имунитет съдът посочва, че по делото не са представени доказателства от страните в тази насока, още повече, че този въпрос касае производството по същество.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.