Създава се ново общинско предприятие за сметопочистване (видео)

“Община Поморие стартира създаването на собствено предприятие за сметосъбиране и сметопочистване. До края на 2022 година то ще бъде структурирано и ще функционира. Ще напомня, че работещото общинското предприятие, което обслужваше Поморие и населените места бе закрито преди повече от 20 години. Оттогава Община Поморие няма като собственост нито съдове за отпадъци, нито сметопочистваща техника. Първата стъпка направихме със закупуването на двете мотометачки, които всички виждахте цяло лято по улиците на Поморие. Средствата за сметопочистване са целеви и не могат да се разходват за нищо друго. Едва когато започне да функционира нашето предприятие, по примера на създаденото преди няколко години ОП „БКСРД“, ще можем да изчислим и актуализираме план-сметката за сметопочистване с предложение за намаляване на таксите за обслужване, които към момента се извършват от външна фирма.” Това обяви кметът Иван Алексиев пред общинските съветници в Поморие. Повод за изказването му беше дебат по точка от дневния ред на днешното заседание с предложение за актуализиране на размера на таксата за обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по сметосъбиране.

„Съгласно предложената за 2022 г. план-сметка реализираните приходи от такса битови отпадъци в община Поморие са в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота. Тази такса за община Поморие не е актуализирана от 2019 г. с цел облекчение на гражданите и бизнеса, предвид обявената епидемиологична обстановка. Същевременно разходите за Общината нарастват ежегодно. Постепенно нарастват цените на услугите за обработка в депа на ОП „Чистота Еко“ – гр. Бургас и в претоварна станция Равда, община Несебър. Един от примерите е, че докато за 2021 г. средногодишната цена за обработка на отпадъците в депо е била в размер на 16,20 лв./тон без вкл. ДДС, за 2022 г. се планира да е 26,00 лв./тон без ДДС, т.е. ще нарасне с около 60 %. Ако цените за услугата не бъдат актуализирани, ще се наложи Общината да дофинансира от средствата си за капиталови разходи.“ Това уточни заместник кметът по бюджет и финанси Янчо Илиев по време на заседанието.

Предложението за актуализиране на размера на таксата за обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по сметосъбиране бе прието с 12 гласа „за“ и 9 „против“, съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

1 коментар

  1. А сега тези които закриха и заграбиха активите на бившето БКС да го връщат с лихва. Иначе гепаджиите ще вдигнат данъците на тези които чинно си плащат, но тези които замърсяват най-много и не плащат ще си я карат пак така по комунистически. Общото си е мое но моето не е общо.