Увеличават капитала на „СБР – ВИТА“ за извършване на неотложни ремонти в лечебните бази в Поморие и Велинград

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация – ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград.
С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 1 339 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2022 г. да се увеличи капиталът на „Специализирана болница за рехабилитация – ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности в двете лечебни бази на дружеството в гр. Велинград и гр. Поморие.

1 коментар

  1. Дотацията на ТД е в противоречие със Законодателството! Тя, не може да бъде увеличаване на капитал на едно ТД, защото тези средства ги няма. Те, са дълг, а с увеличаването по този начин на капитала се увеличава и дълга, който е към Бюджета на Държавата! Дори, и Държавно, то е ТД, регистрирано по ТЗ.