Учредено е Болнично настоятелство към МБАЛ-Поморие

Учредено е Болнично настоятелство към „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД. То се представлява от Управителен съвет, с мандат от 2 години и  в следния състав: Найден Щерионов Пулакев, Ива Димитрова Кусева и Милен Тодоров Манолов. Първата им инициатива ще е в подкрепа на АГ-отделението по повод  Деня на родилната помощ.