Цивилен от Поморие и Несебър бе отличен от министъра на отбраната

nagradenЗа проявен висок професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност за изключителни заслуги и принос за развитието на Военно окръжие II степен- Бургас министърът на отбраната Николай Ненчев  връчи Грамота №104 на цивилния служител Красимир Костов. Знакът на Министерството на отбраната е и във връзка с честването на 130 години на създаването на окръжието.

Красимир Костов, който е старши експерт и началник на отдел „Военен отчет” в Несебър и Поморие, като офицер от резерва е отговарящ  за обучението по дисциплини,  определени, разработени и приети в Министерството на отбраната от самото начало по начална военна подготовка за учениците от 9 и 10 клас в средните училища в Несебър и Поморие.

Сред съдържанието на темите за 9-ти клас са били: “Същност и съдържание на гражданско-военните отношения”, “Действия за оцеляване при актове от терористични, екстремистки и престъпни групировки и военни действия, както и при откриване на невзривени бойни припаси”, ”Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната”, ”Критична инфраструктура. Спасителни и евакуационни дейности с участието на въоръжените сили” и “Оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер”.

А тематиката за десетокласниците е свързана с : “Въоръжените сили на Република България-история и настояще”, “Въоръжения и екипировка на военнослужащите във видовете въоръжени сили”, “Мисия и задачи на въоръжените сили на Република България. Участие в операции и мисии извън територията на страната”, “Приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България”, “Същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България”.

Обучението по определените теми е само теоретична подготовка, без практически занятия.

Максим МОМЧИЛОВ