Читалищни библиотеки от община Поморие закупиха нови книги по проект

novi-knigiФинансово подпомогнати са проекти на библиотеките към читалища за обновяване на фондовете им с книги по програмата „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата.

Ето кои са  читалищните библиотеки в община Поморие, получили финансови средства за закупуване на нови  книги:

НЧ „Светлина -1939“ гр.Поморие -3383,75 лв.

НЧ „Любен Каравелов – 1978“ с.Дъбник-1151,80 лв.

НЧ „Просвета-1928“ с.Порой- 1245,07 лв.

НЧ „Просвета -1888“ гр.Поморие- 3999,69 лв.

НЧ „Иван Спасов -1908“ с.Страцин- 1230,72 лв.

НЧ „Атанас Манчев -1920“ гр. Каблешково – 1247,78 лв.