EVN България предупреждава за измами от мними служители на дружеството

EVN България информира за постъпил сигнал от клиентка за това, чена 12.09.2014 г. е била посетена в дома си от неизвестно лице, неправомерно представило се за служител на дружеството. Неизвестното лице е поискало от клиентката да заплати на място и в брой сума за консумирана електроенергия. След като клиентката е поискала легитимация от страна на мнимия служител, той е отказал и е напуснал. Така благодарение на съобразителната реакция на клиентката, изманата схема не се е реализирала. След получаване на сигнала дружеството е информирало органите на МВР.

С цел защита на своите клиенти EVNБългария уточнява, че събиране на дължими суми за консумирана енергия никога не се извършва в брой и на място от техници или отчетници на дружеството. Това става само в касови салони, чрез системата ”EVNОнлайн плюс” през интернет на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspxили по банков път.

Всеки сътрудник на EVN България разполага със служебна карта, в която са упоменати неговите правомощия, произтичащи от Закона за енергетиката. При поискване от клиентите всеки сътрудник е длъжен да се легитимира с тази карта.