Вие сте тук: Начало » Политика » Община Поморие набира доброволци за доброволно формирование

    Община Поморие набира доброволци за доброволно формирование

    На основание чл.8 ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №423/20.12.2012 г. на Общински съвет-Поморие, набират се доброволци за  доброволно формирование.

    Необходими документи за кандидатстване:

    1. Формуляр за кандидатстване;
    2. Медицинско удостоверение;
    3. Справка от психодиспансер;
    4. Свидетелство за съдимост;
    5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
    6. Писмено съгласие на работодателя/ите;
    7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;

    Заявлението за кандидатстване можа да се получи в Център за административно обслужване – Община Поморие, гише №1

     

    Горе