Вие сте тук: Начало » Общество » Предстои открито заседание на Консултативния съвет по туризъм

    Предстои открито заседание на Консултативния съвет по туризъм

    На 27.02.2013г. от 16:00 часа в зала № 2 на Община Поморие ще се проведе открито заседание на Консултативния съвет по туризъм. Поканата е към всички заинтересовани и имащи отношение по въпросите на туризма лица, да вземат участие в срещата.

    Заседанието ще протече при следния дневен ред:

    1. Обсъждане на изложения – борсите в София и Берлин

    2. Обсъждане на условията и реламента на фестивала „Света Богородица-Достойно есть”

    3. Обсъждане на предложения за побратимяване с градове от страната и чужбина.

    4. Обсъждане на гласувания бюджет за развитието на туризма в община Поморие

    5. Дискусия по текущи теми

    Горе