Вие сте тук: Начало » Бизнес » Хотелиерите в Сл. бряг с позиция за инфраструктурата
    Хотелиерите в Сл. бряг с позиция за инфраструктурата

    Хотелиерите в Сл. бряг с позиция за инфраструктурата

    Държавата трябва спешно да реши проблема с инфраструктура в „Слънчев бряг” за да има ред и спокойствие в курорта, а не всеки туристически сезон да започва с конфронтация и напрежение, заявяват в многократна категорична позиция Съюзът на собствениците – Слънчев бряг. Инфраструктурата в зона изток на к.к. „Слънчев бряг” трябва да премине към Община Несебър и тя да поеме функциите по нейната поддръжка и стопанисване. Съюзът заявява, че всички хотелиери заплащат местните си данъци и такси в Общината и е налице абсолютен правен абсурд да заплащат втори път инфраструктурна такса за същото нещо на акционерно дружество „Слънчев бряг”. Нерешеният от години генерален казус със собствеността върху инфраструктурата в източната зона на „Слънчев бряг” създава огромно напрежение поради невъзможността комплексът да функционира според законите на правовия ред. Конфликтът произтича от абсолютното несъгласие на хотелиерите с политиката на Акционерното дружество, което е търговско по презумпция и което се отъждествява с община и държава, позволява си да налага правила от името на държавата, да издава административни заповеди и да администрира процесите в курортния комплекс.

    Доказателство за горецитираното е Решение на Административен съд-Бургас от 13 юли миналата година и Решение на Върховния административен съд от 4 февруари 2013 г. по жалба на „Глобал Турс” АД. Фирмата завежда дело против Заповед на изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД във връзка с организацията на движението в курорта за сезон 2011. Съдебните институции посочват, че Заповедта на изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД е нищожна, тъй като Акционерното дружество няма характер на административен орган, поради което няма и правомощия за издаване на заповеди за регулиране на пътната мрежа.

    Хотелиерите настояват за среща с премиера и ресорния министър на икономиката от служебното правителство, както и да се предприемат бързи и незабавни стъпки към процедура по придобиване на инфраструктурата в зона изток на к.к. Слънчев бряг към Община Несебър.

    Горе