Първият срок за подаване на проектни предложения за съфинансиране по „Фонд Култура” към Община Поморие изтича на 30 март 2014 г. Съгласно Правилника, приет от Общински съвет Поморие, културни организации и артисти на свободна практика, могат да подават проектни предложения като финансови средства за изпълнение ще се предоставят след решение на експертна комисия, пише poligraff.net.

Целите на фонда са да стимулира иновативни културни събития, които не са включени в културния календар на Община Поморие и да подпомогне дейността на творчески формации и индивидуални артисти.

Проектните предложения се подават в деловодството на Община Поморие – Център за административно обслужване, гише № 1.