Вие сте тук: Начало » Култура » Общо събрание на Читалище “Светлина 1939”
    Общо събрание на Читалище “Светлина 1939”

    Общо събрание на Читалище “Светлина 1939”

    Настоятелството на  НЧ „Светлина-1939″ гр. Поморие
    свиква годишно отчетно събрание на читалищната организация,  което ще се проведе на 31.03.2014г. /понеделник/ от17.00 ч., в театралния салон,  при следния

    ДНЕВЕН РЕД:

    1. Отчет за дейността на читалището през 2013г.
    2. Отчет на проверителната комисия по изпълнението на приходите и разходите за  финансовата 2013г.
    3.Приемане бюджета на читалището за 2014г.
    4. Приемане на културния календар на читалището за 2014г.
    5.Текущи

    При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата, от 18.00 ч.

    Горе