Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Проведе се Кръгла маса:„Компостирането на селскостопански отпадъци – възможности и ползи”
    Проведе се Кръгла маса:„Компостирането на селскостопански отпадъци – възможности и ползи”

    Проведе се Кръгла маса:„Компостирането на селскостопански отпадъци – възможности и ползи”

    На 30.05.2014 г. в Здравница «СанМарина» гр. Поморие се проведе Кръгла маса на тема „Компостирането на селскостопански отпадъци – възможности и ползи“, организирана от Сдружение „Европа и Ние”гр.Поморие.

    Мероприятието се реализира в рамките на проект «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци – AGROCOMP», финансиран с помощта на Европейския Съюз чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява от Сдружение „Европа и Ние” в партньорство със Селскостопанската камара на Пънархисар, Република Турция.

    В Кръглата маса взеха участие над 30 представители на местните заинтересовани страни – земеделски стопани, публични институции, ангажирани с решаването на екологични и селскостопански проблеми, НПО, браншови организации и др. По време на събитието се презентираха резултатите от проведените проучвания за идентифициране на земеделските стопани, генериращи големи количества селскостопански отпадъци на територията на двете целеви общини – Поморие и Пънархисар, представиха се и земеделските стопанства, в които ще се монтират демонстрационни платформи за компостиране. Обсъдиха се конкретни мерки за подобряване на местните политики в сферата на околната среда и селското стопанство, формираха се Групите за наблюдение на процеса на компостиране, които ще функционират на територията на двете целеви общини – Поморие и Пънархисар.

     

    Горе