Вие сте тук: Начало » Актуално » EVN България предупреждава за измами от мними служители на дружеството

    EVN България предупреждава за измами от мними служители на дружеството

    EVN България информира за постъпил сигнал от клиентка за това, чена 12.09.2014 г. е била посетена в дома си от неизвестно лице, неправомерно представило се за служител на дружеството. Неизвестното лице е поискало от клиентката да заплати на място и в брой сума за консумирана електроенергия. След като клиентката е поискала легитимация от страна на мнимия служител, той е отказал и е напуснал. Така благодарение на съобразителната реакция на клиентката, изманата схема не се е реализирала. След получаване на сигнала дружеството е информирало органите на МВР.

    С цел защита на своите клиенти EVNБългария уточнява, че събиране на дължими суми за консумирана енергия никога не се извършва в брой и на място от техници или отчетници на дружеството. Това става само в касови салони, чрез системата ”EVNОнлайн плюс” през интернет на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspxили по банков път.

    Всеки сътрудник на EVN България разполага със служебна карта, в която са упоменати неговите правомощия, произтичащи от Закона за енергетиката. При поискване от клиентите всеки сътрудник е длъжен да се легитимира с тази карта.

     

    Горе