Вие сте тук: Начало » Обяви » Търсят социален работник за работа в отдел „Закрила на детето“

    Търсят социален работник за работа в отдел „Закрила на детето“

    dspДирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие обявява свободно работно място на  длъжност Социален работник в отдел „Закрила на детето“.

    Изисквания за длъжността:

    • образователна степен – висше бакалавър;
    • професионална квалификация –  социални дейности или други хуманитарни направления, педагогика и правни науки;
    • професионален опит – 2 години за хуманитарни и правни науки e предимство;
    • допълнителна квалификация/ обучение – компютърна грамотност.

    Необходими компетентности:

    • работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно;
    • комуникативност – способност да организира работата си според сроковете;
    • ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

    Заявление и автобиография се подават в Дирекция „Социално подпомагане” -Поморие на адрес: гр.Поморие, ул. „Солна” № 15, телeфон за връзка: 0596 / 2 52 40

    Горе