Вие сте тук: Начало » Обяви » Избирателите с увреждания подават заявление, за да гласуват с подвижна избирателна кутия

    Избирателите с увреждания подават заявление, за да гласуват с подвижна избирателна кутия

    Общинска администрация- Поморие уведомява гражданите на общината, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия при произвеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г., заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14- НС) от изборните книжа, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс и лицето е вписано в избирателния списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/ НЕЛК.

    В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 20.03.2021 г. /събота/ от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

    На основание чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 20.03.2021 г. може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по- късно от 5 дни (29.03.2021 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

    Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, Инструкции за регистрация и работа със Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/

     

    Горе