Вече работят всички детски градини на територията на община Поморие

detelinaНа 1 юни всички детски градини на територията на община Поморие отвориха врати, при спазване на разпоредбите на Министерството на здравеопазването.

Децата се посрещат с дезинфектант за третиране на ръцете. Температурата им се измерва на входа и периодично вътре. Всички детски градини са обезпечени с медицински специалисти и не се допускат деца с прояви на респираторни заболявания. Директорите са осигурили необходимите дезинфектанти, маски, ръкавици и шлемове за учителите.

Всички проби за превантивно изследване за COVID-19, взети от персонала на детските заведения в общината, са отрицателни.

Спазва се изискването за до 16 деца в група, като при добри метеорологични условия възпитанието и отглеждането на децата ще се извършва на открито.

Дворовете на детските заведения са окосени и повторно обработени срещу кърлежи и насекоми. Всички вътрешни и външни площи са дезинфекцирани, като основна дезинфекция ще се извършва четирикратно и през деня.